Pre Wedding – Việt Trang – Flamingo Đại Lải Rerost.

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

Photobucket

———————————————————————————————————————————

Chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ:

Phone: 0902 863 368 – TuArts Nguyen
Email: Tuartsnguyen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tuartstudio
Website: http://www.tuarts.net

Pre Wedding – Việt Trang – Flamingo Đại Lải Resort

Advertisements

Pre Wedding – Kiên Vân – Hà Nội

TuArts Nguyen

1

TuArts Nguyen

2

TuArts Nguyen

3

TuArts Nguyen

4

TuArts Nguyen

5

TuArts Nguyen

6

Photobucket

7

Photobucket

8

TuArts Nguyen

9

TuArts Nguyen

10

TuArts Nguyen

11

TuArts Nguyen

12

TuArts Nguyen
13

TuArts Nguyen

14

TuArts Nguyen
15

———————————————————————————————————————————

Chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ:

Phone: 0902 863 368 – TuArts Nguyen
Email: Tuartsnguyen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tuartsnguyen
Website: www.tuarts.wordpress.com/about/

Pre Wedding – Đạt Thư – Hạ Long

TuArts Nguyen
1
TuArts Nguyen
2
TuArts Nguyen
3
TuArts Nguyen
4
TuArts Nguyen

5
TuArts Nguyen
6
Photobucket
7
Photobucket
8
Photobucket
9
Photobucket
10
TuArts Nguyen
11
Photobucket
12
Photobucket
13
Photobucket
14
TuArts Nguyen
15
TuArts Nguyen
16
Photobucket
17

———————————————————————————————————————————

Chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ:

Phone: 0902 863 368 – TuArts Nguyen
Email: Tuartsnguyen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tuartsnguyen
Website: www.tuarts.wordpress.com/about/

Pre Wedding – Alan Trang – Mộc Châu (Part II)

TuArts Nguyen

1

TuArts Nguyen

2

TuArts Nguyen

3

Photobucket

4

Photobucket

5

Photobucket

6

Photobucket

7

TuArts Nguyen

8

Photobucket

9

TuArts Nguyen

10

TuArts Nguyen

11

Photobucket

12

TuArts Nguyen

13

Photobucket

14

 

———————————————————————————————————————————

Chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ:

Phone: 0902 863 368 – TuArts Nguyen
Email: Tuartsnguyen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tuartsnguyen
Website: www.tuarts.wordpress.com/about/