Pre Wedding – Duy Nhung – Tam Đảo

Photobucket

1

Photobucket

2

Photobucket

3

Photobucket

4

Photobucket

5

Photobucket
6

Photobucket

7

Photobucket

8

———————————————————————————————————————————

Chi tiết về chụp ảnh, vui lòng liên hệ:

Phone: 0902 863 368 – “TuArts Nguyen”
Email: Tuartsnguyen@gmail.com
Facebook: www.facebook.com/tuartsnguyen
Website: www.tuarts.wordpress.com/about/

Advertisements